CERTIFIKÁTY

První certifikovaný zpracovatel CRT obrazovek v České republice standardem WEEELABEX.

Oznamuje Vám, že v červenci 2015 jsme úspěšně dokončili proces certifikace zpracování CRT (Cathode Ray Tube) obrazovek dle mezinárodního standardu WEEELABEX (jedná se o certifikaci demontáže barevných a černobílých televizorů a monitorů s  klasickou skleněnou obrazovkou). CRT obrazovky jsou nebezpečným odpadem z důvodu obsahu nebezpečných látek soustředěných v luminoforu. Luminofor odsáváme speciálním vysavačem do filtračního zařízení po oddělení konusové a stínítkové části obrazovky. Mezinárodní standardy WEEELABEX jsou standardy zpracování vyřazených použitých elektrozařízení vypracované kolektivními systémy v Evropské Unii. Standardy stanovují opatření týkající se ochrany životního prostředí, lidského zdraví a bezpečnosti především na základě prevence a snižování negativních dopadů zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).